Wat met corona en KLJ?

Capaciteit

Iedere activiteit kunnen wij in het gebouw 20 kinderen ontvangen of op ons terrein zelf 50. Bij voorkeur spelen wij zo veel mogelijk in open lucht, ons lokaal gebruiken wij enkel in uiterste nood. Inschrijven voor de activiteiten is niet nodig, kom maar gewoon af op de dag dat jouw leeftijdsgroep activiteit heeft. Wij hebben onze activiteiten zodanig opgesplitst om deze maximum binnencapaciteit niet te overschrijden.

Online activiteiten

Leden die nog geen 12 jaar zijn, kunnen bij ons nog steeds terecht voor de coolste activiteiten zoals zij die steeds gewoon zijn. Voor de onze leden vanaf 12 jaar schakelen wij over op online activiteiten. Deze activiteiten gaan op hetzelfde moment door zoals de Djangoos gewoon zijn en zoals het in hun planning aangegeven staat. Jankies vanaf 12 jaar (en uitzonderingen) mogen aan diezelfde digitale activiteiten deelnemen. Zij worden hierover steeds op de hoogte gebracht.

Mondmaskerverplichting

Iedereen die de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt, verplichten wij een mondmasker te dragen bij het betreden van ons terrein. Deze regel geldt zowel voor onze leden als voor iedereen die onze leden komt afzetten of halen.

Social distancing

Wij proberen ten alle tijden anderhalve meter afstand te bewaren. Daarom krijgen leden van ons geen vieruurtje meer en vragen wij nog maar 50 cent per activiteit in plaats van de 2 euro die jullie van ons gewoon zijn. Mogen wij wel vragen dat leden zelf een gevulde en genaamtekende waterfles meenemen naar de activiteit. Uiteraard is intensief fysiek contact ook uit den boze!

Medische fiche

Alle leden die een activiteit bijwonen dienen voor de activiteit een medische fiche ingevuld af te geven. Om alles vlot te laten verlopen en lange wachtrijen te voorkomen, zouden wij jullie willen vragen deze medische fiche thuis af te drukken en al ingevuld mee te nemen naar de activiteit. Wij bewaren deze medische fiche gedurende het volledige jaar, dit wilt zeggen dat eens u de medische fiche heeft ingediend, dit de volgende activiteiten niet meer nodig is. Momenteel hebben wij geen blanco exemplaren op de KLJ, dus wij rekenen op jullie aandachtigheid en jullie medewerking.

Download hier de medische fiche.