Inschrijven

Nieuwe leden

Inschrijven kunt u doen door een mailtje te sturen naar kljursel@hotmail.com met de naam van uw kind. Verdere instructies krijgt u via mail.

Bestaande leden

Kinderen die voorgaande jaren al een activiteit van KLJ Ursel hebben bijgewoond, worden automatisch ingeschreven voor het nieuwe werkjaar wanneer zij naar een activiteit komen van dat werkjaar.

Indien jullie verhuisd zijn of een ander mailadres zouden hebben sinds de laatste inschrijving, gelieve een mail te sturen naar kljursel@hotmail.com.

Betalen

Het betalen van een inschrijving gebeurt steeds via overschrijving, zo is er steeds bewijs van betaling.

Bij inschrijving van het eerste kind vragen wij 22 euro, broertjes en zusjes betalen bij inschrijving slechts 11 euro.

Dit is zowel voor nieuwe als voor bestaande leden.

Gelieve het juiste bedrag over te schrijven naar BE08 7370 3664 3613 om de inschrijving compleet te maken.